Sincerely033

港味香叉烧

成份: 小麦粉,糖,盐,素食调味料,食用色素 (index No 15985, 16255)

营养成分
重量: 250g, 500g
食用分量:100g
热量:185kcall

脂肪  5g
饱和脂肪  2g
胆固醇 0mg
 416mg
碳水化物  18g
蛋白质  18g
糖分  8g
分类:

产品描述

全面100%面筋,纯手工制作,搭配药材传统烹调法,味道浓郁,口感软硬适中,炒炸卤皆一级棒。